No, només la mare biològica pot cedir setmanes, perquè disposa de més setmanes que l’altre progenitor, és per intentar que hi hagi més igualtat.