L’exercici comptable mai podrà ser superior a dotze mesos però si inferior en els següents casos:

  • Quan es constitueixi la societat, el seu primer any començarà en el moment de la constitució però finalitzarà a la conclusió de la data determinada per al tancament de l’exercici comptable.
  • Quan es dissolgui la societat, el seu exercici finalitzarà en aquell moment.
  • Quan es facin canvis importants en la seva forma jurídica.