No. Els treballadors autònoms no cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional. Així doncs, no es poden beneficiar del sistema de bonificacions. No obstant, els treballadors del Règim General que pertanyin a la seva empresa sí que ho podran fer.