Si tenies un contracte indefinit i has fet baixa voluntària en una empresa per incorporar-te en una de nova i no superes el període de prova i no han passat tres mesos de la finalització de la primera relació laboral no tindràs dret a cobrar una prestació d’atur.