La resposta és sí. La Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió en diverses consultes vinculants, assenyalant que aquells que tingueren dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, la mantindran si canvien d’entitat bancària. Ara bé, el canvi s’ha de fer per l’import que resta per abonar de la hipoteca, o ampliant-lo amb les despeses inherents al canvi. No es podrà ampliar el capital pendent amb imports destinats a alguna cosa diferent.