L’arrendament d’habitatge té la finalitat de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, mentre que el de temporada busca cobrir una necessitat d’habitatge merament temporal o transitòria.

La normativa del lloguer d’habitatge estableix importants garanties per a l’arrendatari, per això no és infreqüent que alguns arrendadors busquin disfressar un arrendament d’aquest tipus sota la forma d’un arrendament de temporada, en el qual aquelles garanties no hi són presents.

No obstant, sempre que es llogui un pis o una casa amb la finalitat que l’arrendatari hi estableixi la seva residència permanent o estable caldrà aplicar la normativa de l’arrendament d’habitatge, altrament estaríem cometent un frau de llei que no impediria l’aplicació de la normativa que hem intentat eludir.