Sí. En cas d’un accident laboral greu s’obren diligències penals per tal de determinar si existeixen possibles responsabilitats penals per la mort o les lesions sofertes pel treballador.

A banda d’això el Codi penal recull també delictes contra els drets dels treballadors –entre d’altres els relatius a la infracció de normes sobre prevenció de riscos laborals.

Tant uns delictes com els altres només poden ésser atribuïts a persones físiques, no a jurídiques, de manera que la responsabilitat penal en aquests casos pot recaure en els administradors o encarregats del servei que hagin estat responsables dels fets, o a qui, coneixent-los i podent-hi posar remei, no haguessin adoptat les mesures necessàries per fer-ho.