Per vendre un vehicle heretat, primer s’ha de canviar la titularitat a l’hereu (és important que el vehicle estigui indicat en l’escriptura d’herència i estiguin liquidats els impostos), desprès es podrà tramitar la venda al comprador mitjançant transferència.