Arrel de la sentència del Tribunal Constitucional que declarava nul el sistema de Càlcul de la Plusvàlua, els ajuntament han tingut que refer el sistema de càlcul per aplicar les plusvàlues. Actualment els ajuntaments estan treballant per aplicar els nous sistemes de càlcul d’aquest Impost, de manera que ara  únicament es pot fer la comunicació del impost, però no la  liquidació.

Esta previst que entre el que resta del mes de febrer i principis de març, els sistemes ja estaran operatius i es podrà liquidar la plusvàlua.