Si a l’exercici 2022 la renda ens ha sortit a retornar, l’Agència Tributaria disposa de 6 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació -30 de juny de 2023- per ingressar-nos la quantitat que ens correspongui al compte del banc que es va informar. És a dir, com a màxim a final d’any ens han d’haver retornat l’import, a partir d’aquesta data meritarà interessos.  Cal indicar que si la renda s’ha presentat fora de termini, els 6 mesos que té Hisenda de termini per tornar-nos la renda compten des de la data de presentació.