La Llei de contractes de crèdit immobiliari (LCCI) disposa que són necessaris 12 impagaments per tal que el banc pugui desnonar el deutor hipotecari. Segons la norma, aquesta regla només s’aplica als venciments anticipats posteriors a la seva entrada en vigor.

Ara bé, el Tribunal Suprem, en dues sentències de finals d’aquest 2019, resol que no obstant questa previsió legal, la regla dels 12 impagaments resulta igualment aplicable als venciments anticipats anteriors a l’entrada en vigor de la LCCI.