La mare biològica pot cedir 4 setmanes de la seva prestació de maternitat a l’altre progenitor.