Qualsevol dels cònjuges, o ambdós conjuntament, poden sol·licitar el divorci un cop hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni. No és necessari estar prèviament separat de fet ni judicialment.

No obstant, en cas que existeixi un risc per a la vida o la integritat del cònjuge que vol sol·licitar el divorci o pels fills de qualsevol dels dos, no caldrà esperar el transcurs dels tres mesos.