Et converteix en gran empresa, i com a tal, has de començar a liquidar els impostos (model 303, model 111, model115 ) amb una periodicitat mensual en lloc de trimestral. Tanmateix, estàs obligat a fer els pagaments a compte del impost de societats segons el resultat de l’exercici (comptat des del primer dia de l’exercici fins al darrer dia del mes anterior al que estem liquidant), si bé aquest llindar està fixat en 6.000.000 euros.

I finalment, quedes inclòs en el S.I.I. ( Subministrament Immediat de Informació). Consisteix en l’enviament de forma pràcticament simultània a l’Administració, dels nostres registres de factures.