El NIE és el “Número d’Identificación d’Extranjeros”. Els estrangers que, pels seus interessos econòmics, professionals o socials, es relacionen amb Espanya, seran dotats, a efectes d’identificació, de un número personal, únic y exclusiu.

El NIE és necessari a Espanya pels estrangers que tinguin intenció de comprar o vendre una propietat, constituir una societat, registrar-se a la Seguretat Social, acceptar una herència, obrir un compte bancari entre molts altres tràmits.