El testament vital o document de voluntats anticipades (DVA) és aquell document atorgat per persones majors d’edat davant de notari o de tres testimonis, pel qual es disposen instruccions sobre les cures i atencions que hom vol rebre del personal mèdic arribat el cas que l’atorgant no pugui expressar la seva voluntat.

Pot contenir qualssevol instruccions -entre elles, per exemple, la prohibició de prolongar la vida amb mitjans artificials- sempre que no siguin contràries a la llei o a la bona pràctica mèdica.

El DVA forma part de l’historial mèdic del pacient i es pot inscriure al registre creat a aquest efecte.