El Ministeri de Treball e Immigració assigna un crèdit per a la formació que permet a l’empresa formar als seus treballadors. L’empresa es bonifica els costos de la formació a càrrec de la cotització a la Seguretat Social a través de la Fundació Tripartita, que és l’encarregada de la gestió de la bonificació.