Un certificat digital és un document electrònic identificatiu que serveix per identificar-vos a internet, garantint la vostra identitat, i us permet signar documents electrònics amb validesa legal.

Segons el nivell de seguretat desitjat hi ha diferents tipus de suport en els quals es poden allotjar els certificats.

  1. Programari: consisteix en un fitxer programari, que no té suport físic més que el mateix ordinador o servidor on s’instal·la.
  2. Certificat de targeta: es troba allotjat en una targeta (per exemple: el DNI electrònic).
  3. Dispositius USB criptogràfics.