Una auditoria retributiva consisteix en la recopilació i l’anàlisi de la informació relativa al salari dels treballadors d’una empresa que fan feines d’igual valor, amb l’objectiu d’identificar bretxes salarials i posar en marxa plans d’actuació per assolir objectius que garanteixin la igualtat retributiva entre homes i dones.