El Model 232 de l’AEAT és la Declaració informativa d’operacions vinculades ,  d’operacions i

situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. La seva

periodicitat és anual i s’ha de presentar durant el mes de novembre.