Es considera que dues persones formen una parella de fet, o parella estable, quan conviuen en una comunitat de vida anàloga al matrimoni i, a més, es dóna qualsevol de les circumstàncies següents:

  1. a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
  2. b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
  3. c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.