Són un dies, que com a màxim poden ser 30 en cada any natural, en que es demana a l’Administració d’Hisenda no rebre notificacions electròniques. S’ha de sol·licitar amb un mínim de 7 dies naturals abans del inici del període en que no es volen rebre les notificacions.