Són quantitats de diners que un professional o empresari paga a un tercer per compte del client, qui posteriorment assumirà aquest import.

S’inclouen en la factura, però no formen part de la base imposable de l’IVA ni estan subjectes a retenció.