Si el període de vacances coincideix amb un període de baixa mèdica, el treballador té dret a recuperar aquests dies de vacances que no s’han pogut gaudir per estar de baixa, gaudint de les vacances una vegada finalitzada la baixa.

El període de baixa laboral és per a recuperar la salut, per la qual cosa el treballador ha de fer tot el possible per a recuperar-se en el menor temps possible. Per això, la possibilitat de seguir o anar-se de viatge estant de baixa dependrà de la malaltia que es tingui. S’haurà de tenir el consentiment del metge o la mútua que gestioni la prestació.