Estan obligats a fer la presentació del model 179 el que exerceixin com a intermediaris, persones i entitats (plataformes com Booking, immobiliàries…)  que presten el servei d’intermediació entre els propietaris de l’habitatge i els que s’hi  s’allotgen amb finalitat turística.

Es presenta anualment, entre el 1 i 31 de gener de l’any següent. Entre el 1 i 31 de gener de 2024 s’ha de fer la declaració corresponent a l’exercici 2023.