Qualsevol persona que tingui necessitat de ser defensada per un lletrat pot sol·licitar del col·legi d’advocats corresponent que li designi un advocat d’entre els que estan adscrits al torn d’ofici del partit judicial que correspongui.

Així, en cas que necessitem un advocat i no en coneguem cap (o cap que ens agradi) sempre podem demanar que ens n’assigni un el col·legi d’advocats.

Ara bé, la designació d’advocat d’ofici no significa, per si sola, que no l’haguem de pagar, doncs si no reunim els requisits necessaris per ser mereixedors del benefici de la justícia gratuïta i fem el tràmit de sol·licitud corresponent, haurem d’abonar els honoraris de l’advocat d’ofici de la mateixa manera que si l’haguéssim escollit de forma privada.