Totes les empreses, independentment del seu tamany, tenen l’obligació de portar un Registre Salarial.

Si bé , és cert que per les empreses que realitzin un Pla d’Igualtat, a part de l’obligació del Registre Salarial, hauran de realizar una Auditoria Retributiva.