Els Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest exercici 2023, han introduït un nou benefici fiscal, que consisteix en la possiblitat d’aplicar la amortització accelerada (multiplicar per 2 el coeficient lineal de taules) de les inversions/adquisicions en vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques, que s’adquireixien durant els anys 2023, 204 i 2025.

Els vehicles beneficiaris d’aquesta amortització accelerada, es defineixen en l’annexe II del Reglament General de Vehícles, aprovat pel RD 2822/1998.