Des del 19 d’octubre de 2022 és possible constituir una societat limitada amb un capital social d’un euro. Ara bé, mentre aquest capital no arribi als tres mil euros, s’estableixen obligacions especials de dotació de la reserva legal i la responsabilitat solidària dels socis pels deutes socials en cas de liquidació de la societat.

El capital mínim per a la constitució d’una societat anònima és de seixanta mil euros.