És la suma algebraica dels rendiments nets ( del treball, del capital mobiliari  i immobiliari, i d’activitats econòmiques), d’imputacions de rendes y dels guanys i pèrdues patrimonials computats en l’any, sense aplicar regles d’integració i compensació.