L’import s’estableix cada any i depèn de dos factors. En primer lloc, la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i en segon lloc, quants treballadors té.

Cada empresa amb almenys un treballador en Règim General, té un import mínim de 420 euros anuals assignats.