L’obtenció d’aquestes rendes tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, i per tant, s’han de declarar en el model 123.