Les  rentes derivades de transmissions de bens immobles, en el termini de tres mesos una vegada transcorregut un mes des de la data de la transmissió del immoble. Així, si un immoble es va transmetre el 31 de desembre, el termini per presentar el Model 210 estarà comprés entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any següent.