Un contracte de treball signat pel treballador i ocupador, que garanteixi almenys el salari mínim interprofessional o el salari establert al conveni col·lectiu. Una jornada setmanal no inferior a trenta hores al còmput global i de mínim 20 hores en els casos de tenir a càrrec menors o persones incapacitades.