Si és la companyia d’assegurances que envia l’industrial per arreglar el sinistre el tipus de gravamen és el 21% , per contra, si la companyia d’assegurança paga una indemnització per el peritatge realitzat, el destinatari de les obres és l’assegurat, i com a conseqüència el tipus de gravamen serà del 10%.