Des de l’entrada en vigor del reial decret d’1 de març de 2019, la durada mínima del lloguer d’habitatges és de 5 anys si el propietari és una persona física, i de 7 si el propietari és una persona jurídica.

A més, a partir de la Llei pel dret a l’habitatge, de 24 de maig de 2023, hi ha dos casos en què aquests terminis poden ser superiors:

  1. En cas que l’arrendatari es trobi en situació de vulnerabilitat i l’arrendador tingui la condició de gran tenidor, l’arrendatari tindrà dret a un any més de contracte (és a dir, 6 si el propietari és persona física, i 8 si és empresa).
  2. En cas que l’habitatge arrendat estigui situat en una zona de mercat residencial tensionat l’arrendatari, finalitzat el termini mínim, podrà prorrogar el contracte per períodes anuals fins a un màxim de tres anys més (això fa un total de 8 anys en cas d’arrendador persona física i de 10 en cas d’arrendador persona jurídica).