Els béns corporals, mobles o immobles, que per la seva naturalesa i funció utilitzaràs en el teu negoci més d’un any. No tenen aquesta consideració:

  • Els accessoris i peces de recanvi que compres per reparar un bé d’inversió.
  • Les obres que realitzis per reparar un bé d’inversió.
  • Els envasos o embalatges.
  • Els uniformes de treball.
  • Qualsevol altre bé que el seu valor sigui inferior a 3.005,06 euros sense IVA i tenint en compte que el límit és per unitat i no per lot.