DNI/ NIE/ Passaport del comprador i del venedor. CIF  en cas de Societats. Contracte de compra/venda o factura del vehicle que es transmet. Original del permís de circulació i fotocopia de la fitxa tècnica. Rebut pagat de ITVM.