Llibre registre de factures emeses, llibre registre de factures rebudes, llibre registre de béns d’inversió i llibre registre d’operacions intracomunitàries. La normativa mercantil obliga a conservar aquests llibres durant sis anys.