Tot comerç electrònic, perquè pugui considerar-se un espai segur i fiable, ha de necessàriament comptar amb els següents elements legals que han d’estar accessibles, visibles i adaptats a l’activitat i les regulacions vigents:

Avís Legal: El titular de la web o comerç electrònic ha de permetre a usuaris i a l’autoritat competent, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil directa i gratuïta a una seríe d’informació sobre el responsable de la web que permeti identificar-lo clarament.

Política de Privacitat: Subministrar informació clara sobre les finalitats, destinataris, drets i tot el que afecti el tractament de dades de caràcter personal en una pàgina web.

Política de Cookies S’han de detallar i informar sobre les totes les galetes de tercers que instal·la una web o una e-commerce.

Condicions de contractació: Atès que un e-commerce du a terme contractes en línia, haurà d’afegir informació amb caràcter previ al ‘procés de contractació: La plataforma ha de posar a disposició del destinatari les condicions generals del contracte de forma que puguin ser emmagatzemades i reproduïdes .