En funció del tipus de sol·licitant, aquests es divideixen en:

  • Certificats d’Usuari o persona física
  • Certificats de Persona Jurídica o Entitat

En funció de l’emissor, hi ha:

  • DNI-e: Emesos per la Direcció General de la Policia
  • FNMT-RCM: Emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda
  • Altres: Emesos per altres entitats certificadores reconegudes