De manera general, tots els vehicles que tinguin una MMA superior a 3.5 tones o en el cas de vehicles per a viatgers, aquests tinguin més de 9 places inclòs el conductor, llevat de certes excepcions.