Si , ja que es un crèdit a favor de l’arrendador , i forma part de la contraprestació del lloguer , per tant està subjecte a Iva i a retenció.