Si, per la declaració de Renda de l’exercici 2021 s’han incorporat noves deduccions per obres que millorin l’eficiència energètica, tant en l’habitatge habitual o en un altra habitatge que tingui per destí el lloguer, que permetin reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge en un 7% com a mínim.

També es pot aplicar la deducció, per obres que millorin el consum d’energia primària no renovable (almenys en un 30%) o que facin assolir una qualificació energètica de classe “A” o “B”.