L’obligatorietat dels plans d’igualtat ve donada pel nombre de persones que l’empresa té en la seva plantilla, independentment que siguin dones o homes. D’altra banda, si l’empresa està feminitzada, és a dir que la majoria de personal és femení (segregació horitzontal) cal fer el pla d’igualtat ja que un dels objectius que persegueixen els plans d’igualtat és eliminar els desequilibris que fa a la presència d’homes i dones en determinats llocs de treball.