D’acord amb la normativa comunitària que existeix actualment, dintre de les fronteres de l’Unió Europea, hi ha la lliure circulació de treballadors. Tot i així, hi ha certes limitacions pel que respecta als llocs de l’Administració. Així doncs, es pot exercir qualsevol feina per compte pròpia o aliena en les mateixes condicions que qualsevol nacional de l’Estat membre del qual es tracti.