Es pot demanar devolució mitjançant la presentació d’un formulari, de la part proporcional de la quota que correspon a trimestres sencers on no he desenvolupat l’activitat, sempre i quan la quota a pagar no sigui de carácter nacional (per exemple, lloguer d’immobles).