Per sol·licitar el Número d’identificació d’estranger (NIE) es necessita:

  • Primera pàgina del passaport i Document d’Identitat de l’interessat, si és comunitari. Si no és comunitari, passaport complet. Es poden presentar fotocòpies legitimades per notari.
  • Acreditació del motiu per sol·licitar el NIE (adquisició de vivenda, constitució d’una societat…)
  • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.