Com a norma general no, però sí que ho seran en el supòsit en que l’empresa creditora estigui declarada en concurs de creditors, trobant-se aquest en la fase final de liquidació del procediment concursal declarada pel jutge.