Si. Qualsevol empresari o professional que té intenció d’iniciar una activitat econòmica i realitza les primeres despeses i Inversión es considerat subjecte passiu de l’Iva, i a l’actuar com tal, té dret a deduir les quotes suportades per les despeses efectuades sense esperar a l’inici de l’activitat. Es molt important poder acreditar que aquestes despeses s’han utilitzat única i exclusivament per a l’activitat empresarial desenvolupada immediatament desprès.